Vul het formulier in en een strafzaakadvocaat neemt contact met u op.

Binnen 24 uur, op werkdagen, nemen wij contact met u op.

Bel ons

Leg uw vraag via WhatsApp voor aan een advocaat

Spoedlijn – 24/7 bereikbaar

Voor enkel zeer spoedeisende en dringen gevallen staan onze advocaten 24/7 voor u paraat. Bijvoorbeeld als u bent opgepakt en direct een advocaat nodig heeft.

mr. P.L.G. (Jeremy) Rens

mr. E. (Edwin) Breetveld

Iedere woensdag gratis inloopspreekuur in Den Haag

Iedere woensdag (tussen 15:00 en 17:00 uur) bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur. Hier kunt u uw strafzaak kosteloos bespreken met één van onze advocaten. I.v.m. het coronavirus dient u hiervoor te reserveren via dit formulier. Één van onze medewerkers neemt contact met u op om de afspraak en de tijd te bevestigen.

Veelgestelde vragen & antwoorden (FAQ)

Onze strafzaak advocaten zijn gespecialiseerd in verschillende disciplines binnen het strafrecht. Het juridische team is hiermee in staat haar cliënten bij te staan in een breed scala aan strafzaken. Het voordeel voor u als client hierbij is dat u altijd een ervaren team naast u heeft staan. Wordt u verdacht van één of meer van onderstaand strafbare feiten? Wacht niet en leg u zaak gratis voor aan één van onze strafzaak advocaten.

IK HEB EEN OPROEP VAN DE POLITIE ONTVANGEN OM TE VERSCHIJNEN. MOET IK GAAN?
U bent niet verplicht om te verschijnen maar als u niet gaat, kunt u worden aangehouden.
HOELANG KAN DE POLITIE MIJ VASTHOUDEN VOOR ONDERZOEK OF VERHOOR?

Uitgangspunt is maximaal 9 uur (plus de tijd tussen 24.00 en 09.00 uur), dus maximaal 18 uur.  Het is verstandig een advocaat mee te nemen naar dit verhoor.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN PLICHTEN ALS IK WORD AANGEHOUDEN VOOR EEN STRAFBAAR FEIT?

Sinds 1 maart 2017 heeft u recht op bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor. De politie mag vingerafdrukken nemen en foto’s maken.

UW KIND IS OPGEROEPEN VOOR EEN POLITIEVERHOOR. WAT ZIJN ZIJN RECHTEN?

Indien uw kind is opgeroepen voor een politieverhoor heeft uw kind altijd recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. N  eem tijdig contact met ons op.

WAT IS EEN STRAFBESCHIKKING?

Het Openbaar Ministerie kan zonder tussenkomst van een rechter een straf opleggen (= strafbeschikking). Dit kan een boete, werkstraf of een tijdelijke rijontzegging zijn. Let op:  u krijgt door een strafbeschikking een strafblad. U kunt binnen twee weken in verzet gaan. Vraag ons om advies.

HOELANG DUURT DE INVERZEKERINGSTELLING?

Drie dagen. Heel soms wordt deze verlengd met drie dagen, dus maximaal zes dagen.

HOELANG DUURT DE BEWARING?

De rechter-commissaris toetst en beslist hierover en dit duurt maximaal 14 dagen.

HOELANG DUURT HET VOORARREST IN TOTAAL?
  • max 2 x 3 dagen inverzekeringstelling
  • max 14 dagen bewaring
  • max 90 dagen gevangenhouding

Dus maximaal 110 dagen.

IK HEB EEN DAGVAARDING ONTVANGEN VOOR EEN ZITTING BIJ DE POLITIERECHTER OF MEERVOUDIGE KAMER. MOET IK EEN ADVOCAAT MEENEMEN?

Niet verplicht, wel verstandig. Met een advocaat heeft u beter resultaat.

BEN IK VERPLICHT TE VERSCHIJNEN OP EEN ZITTING?

Indien u minderjarig bent, moet u verschijnen, net zoals uw ouders. Bent u meerderjarig dan bent u niet verplicht te verschijnen. U kunt uw advocaat een volmacht geven om voor u naar de zitting te gaan. Indien u zelf niet verschijnt en uw advocaat is niet gemachtigd, kan de rechtbank besluiten om uw strafzaak toch af te doen ( bij verstek). Mocht u met een verstekvonnis worden geconfronteerd, neem dan direct contact met ons op.

MAG IK OVERSTAPPEN VAN ADVOCAAT?

Indien u niet tevreden bent over uw huidige advocaat mag u altijd overstappen, u heeft recht op vrije advocaatkeuze.

HEB IK RECHT OP EEN SCHADEVERGOEDING NA TEN ONRECHTE IN VOORARREST TE HEBBEN GEZETEN ZONDER STRAFOPLEGGING OF BOETE?

Ja, u heeft een termijn van drie maanden na de beslissing dat u niet vervolgd wordt. Een advocaat helpt u daarbij.

WANNEER KAN IK GRATIE VRAGEN?

U kunt gratie vragen als er geen mogelijkheden (hoger beroep, cassatie) meer zijn tegen de uitspraak. Ook moet er sprake zijn van een openstaande straf en moet de straf langer dan drie maanden geleden zijn opgelegd. Verder is het belangrijk dat uw persoonlijke omstandigheden sinds het vonnis zijn gewijzigd, de rechter heeft namelijk in het vonnis al rekening gehouden met uw toenmalige omstandigheden.