Advocaat Illegaal vuurwerk

Wordt u verdacht van het bezitten of verhandelen van illegaal vuurwerk? Tegenwoordig worden er door justitie zware straffen opgelegd voor dit delict. Celstraffen zijn zeker niet ongebruikelijk voor het bezitten van zwaar illegaal vuurwerk. Schakel daarom altijd een advocaat illegaal vuurwerk in. De advocaten van Strafzaak Advocaten zijn hierin gespecialiseerd en hebben al veel cliënten hierin bijgestaan. Leg kosteloos uw zaak aan ons voor, zodat wij kunnen kijken hoe wij ook u kunnen helpen.

ADVOCATENGratis adviesgesprek

Ik ben verdachte in een zaak m.b.t. illegaal vuurwerk, en nu?

Onze advocaten illegaal vuurwerk kunnen u helpen. Bevindt u zich op dit moment in één van onderstaande situaties?

U bent uitgenodigd voor een politieverhoor illegaal vuurwerk.

U heeft een uitnodiging ontvangen voor een OM hoorzitting over het bezit of handelen in illegaal vuurwerk.

U heeft een dagvaarding ontvangen.

De politie is naar u op zoek m.b.t illegaal vuurwerk.

Dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, zodat een advocaat illegaal vuurwerk uw zaak kan beoordelen. Dit kan resulteren in een (veel) lagere straf dan geëist of zelfs vrijspraak.

Voor dringende gevallen 24 uur per dag bereikbaar

Hoe onze advocaten u kunnen helpen bij een politieverhoor of in de rechtbank

In de meeste gevallen heeft de politie aanwijzingen dat iemand illegaal vuurwerk bezit en/of verhandelt. Daaropvolgend start de politie een onderzoek met uiteindelijk o.a. huiszoekingen tot gevolg. U wordt gearresteerd en volgt er, soms direct, maar meestal later, een politieverhoor. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging per brief van de politie. U heeft voor het politieverhoor het recht om een advocaat illegaal vuurwerk mee te nemen en dit wordt ook sterk geadviseerd.

 • Want heeft justitie voldoende bewijs?
 • Heeft men correcte opsporingsmethoden gehanteerd?
 • Zijn er misschien fouten gemaakt?
 • En is het voor u verstandig om een verklaring af te leggen
 • Indien u verklaard, welke vragen kunt u verwachten en hoe kunt u daar het beste op antwoorden?

Helaas worden er regelmatig fouten gemaakt in de opsporing wat leidt tot te hoge straffen of worden mensen onnodig veroordeeld. Onze advocaten weten welke rechten u heeft, welke procedures justitie dient te volgen en waar fouten worden gemaakt. Daarnaast weten wij of het verstandig is om te verklaren, welke vragen u kunt verwachten en hoe hierop te antwoorden. Tot slot zorgen wij voor een correcte weergave van uw verklaring in het verslag of proces verbaal. Omdat dit niet zomaar achteraf gewijzigd kan worden is het van belang dat dit op de juiste wijze wordt gedaan.

Indien nodig assisteren wij u met het treffen van een passende schikking met justitie of zorgen wij voor een zo sterk mogelijke verdediging in de rechtbank.

Vanwege de complexiteit van het recht omtrent illegaal vuurwerk en de mogelijke straf (inclusief strafblad), is het belangrijk om altijd een advocaat in te schakelen.

Wat wordt door justitie gezien als illegaal vuurwerk?

Al het vuurwerk wat wordt bewaard, verhandeld of gebruikt, buiten de vastgelegde termijn van 3 dagen voor nieuwjaarsdag, wordt door justitie gezien als illegaal. Enkel het zogenoemde “fop” vuurwerk valt hierbuiten en is dan ook het hele jaar door verkrijgbaar.

Vaak gaat het in strafzaken omtrent het zwaardere illegale vuurwerk. Dit vuurwerk heeft een bepaalde samenstelling en/of lading waardoor het wordt bestempeld als gevaarlijk en daarom illegaal. Denk hierbij aan:

 • Cobra 5, 6, 8 en 11
 • Big Boys, Screams en Gigant Maroons
 • Thunderkings
 • Shells/mortierbommen
 • Nitraten of vlinders
 • Cakes / Cakeboxen
 • Strijkers

illegaal vuurwerk wat is gevonden tijdens een huiszoeking

Welke straf staat mij te wachten bij illegaal vuurwerk?

Zwaar illegaal vuurwerk heeft voor het OM een hoge prioriteit en wordt er, zeker voor en rond de jaarwisseling, veel tijd aan besteed. Hierbij worden ook hoge straffen geëist door het OM bij het bezitten en verhandelen van dit vuurwerk. De rechter legt daarbij ook vaak een hoge straf op, aangezien illegaal vuurwerk vaak een gevaar vormt voor de omgeving. Het ligt regelmatig opgeslagen in huizen en garageboxen midden in woonwijken. De uiteindelijke straf hangt daarnaast af van het soort vuurwerk, de hoeveelheid, de manier en locatie van opslaan en of u een strafblad heeft.

De richtlijnen voor straffen zijn in 2020 zelfs verzwaard:

Straf op illegaal vuurwerk

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0038533/2016-10-01 

Tarieven advocaat illegaal vuurwerk & Pro Deo

Voor illegaal vuurwerk zaken hanteert ons kantoor transparante tarieven. Indien uw persoonlijke situatie hiervoor geschikt is, kunt u mogelijk ook gebruik van maken van Pro Deo rechtshulp. Leg ook daarom uw zaak voor aan een advocaat illegaal vuurwerk. Het eerste adviesgesprek is altijd kosteloos.

Gratis adviesgesprek illegaal vuurwerk aanvragen

Kosteloos intake/advies gesprek

Opgepakt met illegaal vuurwerk? Bespreek dan kosteloos uw situatie met één van onze advocaten gespecialiseerd in vuurwerkrecht. Wij zijn er om u te helpen en het eerste gesprek is uiteraard kosteloos.

Ervaren advocaten in vuurwerkzaken

Strafzaak advocaten is gespecialiseerd in het strafrecht. Wij staan veel cliënten bij die o.a. worden verdacht van het bezitten of handelen in illegaal vuurwerk. Onze advocaten hebben meer dan 40 jaar ervaring en zijn het best in staat om uw verdediging te voeren.

24/7 bereikbaar voor onze cliënten

Justitiële instanties werken 24/7 en onze advocaten dus ook. 

Gevestigd in Den Haag, werkzaam binnen heel Nederland

Onze dienstverlening stopt niet buiten Den Haag. Integendeel, onze advocaten werken door heel Nederland.

Vaste en transparante tarieven

Strafzaak Advocaten hanteert voor vuurwerkzaken vaste en transparante tarieven. Indien u recht heeft op toevoeging / Pro Deo, assisteren onze advocaten u hierbij.

Advocaat illegaal vuurwerk inschakelen?

Dit is ons team van ervaren strafrecht advocaten gespecialiseerd in vuurwerkrecht. Wij gaan voor één doel, vrijspraak of een zo laag mogelijke straf voor het gepleegde delict. Ons team is ervaren, doortastend, volhardend en heeft veel ervaring in vuurwerkzaken. Dit resulteert telkens in het beste resultaat voor onze clïenten. Schakel een advocaat van Strafzaak Advocaten en u staat een stuk sterker!

Edwin Breetveld advocaat illegaal vuurwerk

Edwin Breetveld

Advocaat en partner. Sinds 1978 is Edwin advocaat en een zeer ervaren specialist op het gebied van strafrecht.

Jeremy Rens advocaat illegaal vuurwerk

Jeremy Rens

Advocaat sinds 2011 en gespecialiseerd in strafrecht en jeugdstrafrecht.

Michael Berkel advocaat illegaal vuurwerk

Michael Berkel

Advocaat gespecialiseerd in strafrecht.

"Lagere straf dan geëist door justitie"

Na een huiszoeking en de vondst van vuurwerk wilde het OM mij een celstraf laten opleggen. De sterke verdediging van Strafzaak Advocaten dit teruggebracht naar een minimale taakstraf.

 

"Vrijspraak"

Het bewijs bleek veel te mager in mijn zaak. Zeer veel dank. Scherpte van de advocaat is doorslaggevend geweest.

 

"Zeer tevreden"

Als je een eis te horen krijgt van 5 maanden celstraf schrik je behoorlijk. De mishandeling  was niet zo zwaar zoals het OM het zag, dit zag de rechter ook gelukkig. Uiteindelijk heb ik een taakstraf van 80 uur gekregen. Dankjullie wel!!

 

Vul het formulier in en een advocaat neemt contact met u op.

Wij nemen z.s.m. contact met u op, in de regel binnen 24 uur.

Bel ons

Leg uw vraag via WhatsApp voor aan een advocaat